Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Giới thiệu - Bộ phận chuyên môn - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Giới thiệu

 

Dịch vụ của IPIC  được các Bộ phận chuyên môn đảm nhiệm bao gồm:

- Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp của IPIC  được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận có chức năng cung cấp các dịch vụ toàn diện và chuyên sâu cho khách hàng trong và ngoài nước về Sở hữu trí tuệ;

- Công ty tư vấn đầu tư của IPIC chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư như tư vấn thành lập, mua bán và tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như xúc tiến các hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài;

- Văn phòng Luật sư của IPIC chuyên cung cấp các dịch vụ gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp, đại diện tranh tụng hay đại diện ngoài tố tụng cho các khách hàng.
 

Quay lại trang trước