Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

IPIC GROUP cung cấp các dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Tư vấn thủ tục và các vấn đề liên quan đến những nội dung cần điều chỉnh trong giấy chứng nhận đầu tư;
- Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
- Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giải trình với cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới theo nội dung điều chỉnh;
- Các vấn đề khác liên quan.

IPIC GROUP tự hào là nhà tư vấn có kinh nghiệm trong việc thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi đã điều chỉnh thành công nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ tư vấn tốt cho nhà đầu tư mà còn hỗ trợ pháp lý cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư để thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư.

Dịch vụ cùng lĩnh vực:

- Thay đổi đăng ký DN
- Chuyển đổi loại hình DN
- Tư vấn nội bộ DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn pháp lý hoạt động dự án
- Tư vấn đấu thầu

Quay lại trang trước